In verband met zwangerschapsverlof t/m 1 juni 2022 is het niet mogelijk om te komen sporten of voedingsafspraken te maken. Wel kun je contact opnemen om informatie in te winnen als je daar behoefte aan hebt.

Algemene voorwaarden Gezondheidspraktijk Gabriela

 

Algemeen

 1.    De cliënt respecteert de huisregels in de omgeving van de praktijk en gedraagt zich hiernaar. Andersom respecteert de diëtist eveneens de huisregels in de omgeving van de cliënt en handelt hiernaar.
 2.  Zowel de cliënt als de diëtist dienen ten alle tijden de waarheid te spreken en deze niet te verbloemen of achter te houden om beter over te komen of iets mooier te laten lijken dan het is. Beide partijen zijn transparant en dragen bij aan een goede relatie tussen cliënt en diëtist.
 3. De cliënt draagt zorg voor zijn eigen ontwikkeling en kennis. Dit houdt in dat de cliënt actief aan de slag gaat met de adviezen van de diëtist en zich zo goed mogelijk inzet om het beste resultaat te bereiken. Dit houdt tevens in dat de cliënt thuisopdrachten maakt en zich inleest wanneer dit gevraagd wordt.

 4. De documenten en artikelen die de praktijk aan de cliënt verstrekt zijn uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld, en mogen niet verspreid, doorgestuurd of verkocht worden. Dit geldt ook voor online aangeschafte producten.

 5.    Roken en/of eten in de praktijk is niet toegestaan.


 6. De online programma's zijn voor persoonlijke, educatief gebruik bedoeld, en zijn nooit een oplossing voor een medisch probleem. Bij serieuze klachten of ziektebeelden dient een arts geraadpleegd te worden.
 7. Er worden geen rechten ontleend aan het gebruik van de online programma's en de daarin gegeven adviezen. Deze zijn algemeen en onpersoonlijk.

Aansprakelijkheid

 1. De diëtist kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor tegenvallend of langzaam resultaat. Elk lichaam reageert anders en de best passende methode vinden kost tijd en geduld. Dit geldt ook voor de online programma's.

 2. De diëtist kan nooit volledig en als enige verantwoordelijk gehouden worden voor het opspelen van ongewenste klachten of veranderingen binnen de gezondheid. Voedingsadviezen gebeuren in overleg met de cliënt en de cliënt beslist uiteindelijk altijd zelf wat bij hem past en welke adviezen hij op kan volgen en welke niet.

 3. De diëtist mag er niet op aangekeken worden als er niet direct een oplossing beschikbaar is voor een symptoom of klachtenbeeld. Het menselijk lichaam is complex en soms is nader onderzoek vereist voor er een passende oplossing gevonden kan worden. Zoals eerder aangehaald dient er een arts geraadpleegd te worden bij serieuze medische ziektebeelden en/of klachten.

 

Betaling

 1. Indien de cliënt niet bij een consult aanwezig kan zijn, dient dit een dag van te voren gemeld te worden. Wordt de afzegging op de dag zelf gedaan, dan worden de kosten voor het consult alsnog in rekening gebracht.

 2. De consulten dienen na afloop ter plaatse contant afgerekend te worden, tenzij anders is afgesproken met de cliënt.

 3. De online programma's dienen vooraf, voor gebruik betaald te worden via ideal

 

Ontbinden overeenkomst

 1. De diëtist mag de overeenkomst met de cliënt beëindigen of vooraf weigeren als blijkt dat de cliënt door de diëtist niet (voldoende) geholpen kan worden en bijvoorbeeld een arts nodig heeft. De diëtist mag de overeenkomst ook beëindigen als de samenwerking zodanig onplezierig verloopt, dat passende hulpverlening onmogelijk is.

 2. De cliënt is ten alle tijden vrij om de behandeling stop te zetten, ongeacht de reden. Dit mag echter niet vlak voor een gepland consult gebeuren.

 3. Er vindt geen restitutie plaats wanneer een online programma reeds gekocht is, maar er wordt besloten het programma toch niet te gebruiken of wanneer het programma niet voldoet aan de verwachtingen.

 

 

Privacy (Alleen voor offline afname diensten)

 1. De cliënt is op de hoogte van het feit dat er persoonlijke gegevens opgeslagen en bewaard worden en dat deze uitsluitend gebruikt worden voor het kunnen bieden van de best passende hulp, contactgegevens en registratie van de voortgang. Deze gegevens blijven binnen de praktijk en worden met niemand anders dan de cliënt zelf gedeeld. Indien gegevensuitwisseling met een arts noodzakelijk is, wordt de cliënt hiervoor expliciet om toestemming gevraagd. De cliënt mag dit weigeren.

 2. De praktijk houdt uitsluitend één dossier bij per cliënt. De cliënt heeft ten alle tijden recht om het cliëntdossier in te zien. Het dossier meenemen, kopiëren, verwijderen of verspreiden is echter niet toegestaan

 3. Zowel de cliënt als de diëtist waken ervoor dat er zowel mondeling als schriftelijk geen privacygevoelige informatie vanuit consulten naar de buitenwereld lekt.

 4. De gegevens die voorafgaand aan de samenwerking verzameld worden middels de invulformulieren en verdere weeggegevens worden tot 1 jaar na het eerste contact bewaard en daarna vernietigd. Dit om bij een eventuele terugkomst de draad weer op te kunnen pakken met de juiste gegevens. Bij terugkomst na dit jaar wordt er opnieuw gemeten en moeten de formulieren indien nodig opnieuw ingevuld worden.